Acc Siêu Vip Trắng
khong kich hoat Acc #7229 - Skin Pháp Sư
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 108

Trang phục: 126

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #6526 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 71

Trang phục: 93

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #6560 - Trắng Thông Tin
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 44

Trang phục: 46

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #6528 - NK sv5, Murad Chí Tôn
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 70

Trang phục: 71

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #6527 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 63

Trang phục: 66

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #3486 - Trắng Thông Tin
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 43

Trang phục: 29

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #6525 - Trắng Thông Tin
mua acc976

1,000,000 đ 500,000đ

Tướng: 112

Trang phục: 190

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #6529 - Nk vệ thần
mua acc976

700,000 đ 350,000đ

Tướng: 73

Trang phục: 78

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #7331 - Trắng Thông Tin
mua acc976

4,000,000 đ 2,000,000đ

Tướng: 111

Trang phục: 393

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #6522 - Trắng Thông Tin
mua acc976

2,400,000 đ 1,200,000đ

Tướng: 110

Trang phục: 191

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #6521 - Trắng Thông Tin
mua acc976

1,400,000 đ 700,000đ

Tướng: 82

Trang phục: 101

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Chưa Rank

khong kich hoat Acc #3490 - Trắng Thông Tin
mua acc976

1,000,000 đ 500,000đ

Tướng: 92

Trang phục: 128

Vàng: 80,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #6523 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 70

Trang phục: 65

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #3489 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 67

Trang phục: 63

Vàng: 90

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #6524 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 71

Trang phục: 83

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #4030 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 50

Trang phục: 46

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim