khong kich hoat Acc #3842 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 64

Trang phục: 106

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #3843 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 58

Trang phục: 86

Vàng: 800

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #3844 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 56

Trang phục: 89

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #4104 - Acc Vip
mua acc976

2,000,000đ

Tướng: 108

Trang phục: 337

Vàng: 2,000,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #4241 - Acc Vip
mua acc976

500,000 đ 250,000đ

Tướng: 64

Trang phục: 96

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #589 - Acc Vip Giảm Giá
mua acc976

400,000đ

Tướng: 60

Trang phục: 72

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

khong kich hoat Acc #3648 - NK 5 Nak 4
mua acc976

300,000đ

Tướng: 62

Trang phục: 73

Vàng: 0

Điểm ngọc:

Chưa Rank

khong kich hoat Acc #588 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 46

Trang phục: 49

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #453 - Trắng Thông Tin
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 35

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #454 - Elsu Sứ Giả Tận Thế
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 31

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #699 - Rank CT 111 Sao
mua acc976

1,000,000 đ 500,000đ

Tướng: 67

Trang phục: 59

Vàng: 8,500

Điểm ngọc:

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #585 - Acc Vip Giảm Giá
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 49

Trang phục: 76

Vàng: 900

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #587 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 34

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #582 - Triệu Vân Tận Thế
mua acc976

50,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 33

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #482 - Liliana Nữ Thần F1
mua acc976

200,000đ

Tướng: 62

Trang phục: 99

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #474 - Tulen Thiên Kiếm
mua acc976

120,000đ

Tướng: 49

Trang phục: 63

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh