lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #1012 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 20

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 79

Vàng

kich hoat Acc #758 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 16

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #759 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 18

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 75

Kim Cương

kich hoat Acc #1019 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 14

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 73

Bạch Kim

kich hoat Acc #1022 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 16

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #771 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 14

Vàng: 25,000

Điểm ngọc: 84

Vàng

kich hoat Acc #814 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 16

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 81

Kim Cương

kich hoat Acc #830 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 18

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 88

Bạch Kim

kich hoat Acc #834 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 16

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 74

Bạch Kim

kich hoat Acc #846 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 19

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 60

Bạch Kim

kich hoat Acc #860 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 20

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 80

Kim Cương

kich hoat Acc #606 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 11

Vàng: 6,000

Điểm ngọc:

Vàng

kich hoat Acc #650 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng:

Trang phục:

Vàng: 800

Điểm ngọc: 69

Vàng

kich hoat Acc #658 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 20

Trang phục: 16

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 89

Kim Cương

kich hoat Acc #684 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 20

Trang phục: 6

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #694 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 10

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim