khong kich hoat Acc #456 - Capheny Kimono SS
mua acc976

100,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 30

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #583 - Allain Hắc Kiếm Sĩ
mua acc976

50,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 21

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #465 - Violet Đặc Dị
mua acc976

100,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 35

Vàng: 10

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #467 - Tel'anas Thần Sứ
mua acc976

100,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 46

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #471 - Lauriel Tinh Vân Sứ
mua acc976

100,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 42

Vàng: 300

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #1475 - Acc Giảm Giá Hôm Nay
mua acc976

400,000 đ 96,000đ

Tướng: 75

Trang phục: 88

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #1477 - Acc Giảm Giá Hôm Nay
mua acc976

200,000 đ 44,000đ

Tướng: 48

Trang phục: 40

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #4485 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 23

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 86

Vàng

kich hoat Acc #4492 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 23

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #4499 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 22

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #4502 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 24

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 86

Bạch Kim