Acc Siêu Vip Trắng
khong kich hoat Acc #2811 - Elsu Sứ Giả Tận Thế
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 31

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #2824 - Rank CT 111 Sao
mua acc976

1,000,000 đ 500,000đ

Tướng: 67

Trang phục: 59

Vàng: 8,500

Điểm ngọc:

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #2820 - Acc Vip Giảm Giá
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 49

Trang phục: 76

Vàng: 900

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #2821 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 34

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #2818 - Triệu Vân Tận Thế
mua acc976

50,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 33

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #2817 - Liliana Nữ Thần F1
mua acc976

200,000đ

Tướng: 62

Trang phục: 99

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #2816 - Tulen Thiên Kiếm
mua acc976

120,000đ

Tướng: 49

Trang phục: 63

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #2812 - Capheny Kimono SS
mua acc976

100,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 30

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #2819 - Allain Hắc Kiếm Sĩ
mua acc976

50,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 21

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #2813 - Violet Đặc Dị
mua acc976

100,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 35

Vàng: 10

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #2814 - Tel'anas Thần Sứ
mua acc976

100,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 46

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #2815 - Lauriel Tinh Vân Sứ
mua acc976

100,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 42

Vàng: 300

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #2825 - Acc Giảm Giá Hôm Nay
mua acc976

400,000 đ 96,000đ

Tướng: 75

Trang phục: 88

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #2826 - Acc Giảm Giá Hôm Nay
mua acc976

200,000 đ 44,000đ

Tướng: 48

Trang phục: 40

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #3272 - Trắng Thông Tin
mua acc976

2,000,000đ

Tướng: 86

Trang phục: 82

Vàng: 0

Điểm ngọc:

Cao Thủ LQ

kich hoat Acc #3369 - Trắng Thông Tin
mua acc976

1,500,000đ

Tướng: 59

Trang phục: 77

Vàng: 0

Điểm ngọc:

Kim Cương