khong kich hoat Acc #585 - Acc Vip Giảm Giá
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 49

Trang phục: 76

Vàng: 900

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #588 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 46

Trang phục: 49

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #587 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 34

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #589 - Acc Vip Giảm Giá
mua acc976

800,000 đ 400,000đ

Tướng: 60

Trang phục: 72

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

khong kich hoat Acc #483 - Acc Vip Top BXH
mua acc976

2,000,000đ

Tướng: 99

Trang phục: 309

Vàng: 170,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #453 - Trắng Thông Tin
mua acc976

100,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 35

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #582 - Triệu Vân Tận Thế
mua acc976

50,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 33

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #482 - Liliana Nữ Thần F1
mua acc976

200,000đ

Tướng: 62

Trang phục: 99

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #474 - Tulen Thiên Kiếm
mua acc976

120,000đ

Tướng: 49

Trang phục: 63

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #454 - Elsu Sứ Giả Tận Thế
mua acc976

100,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 31

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #456 - Capheny Kimono SS
mua acc976

100,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 30

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #583 - Allain Hắc Kiếm Sĩ
mua acc976

50,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 21

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #465 - Violet Đặc Dị
mua acc976

100,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 35

Vàng: 10

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #467 - Tel'anas Thần Sứ
mua acc976

100,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 46

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #471 - Lauriel Tinh Vân Sứ
mua acc976

100,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 42

Vàng: 300

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #594 - Full bảng ngọc 90
mua acc976

390,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 29

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương