lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #965 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 16

Vàng: 16,000

Điểm ngọc: 80

Chưa Rank

kich hoat Acc #966 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 23

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #967 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 39

Trang phục: 22

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #968 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 22

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 82

Bạch Kim

kich hoat Acc #969 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 22

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 76

Kim Cương

kich hoat Acc #972 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 24

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #974 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 16

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 66

Bạch Kim

kich hoat Acc #978 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 24

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 73

Bạch Kim

kich hoat Acc #982 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 23

Vàng: 17,000

Điểm ngọc: 74

Bạch Kim

kich hoat Acc #590 - Trắng Thông Tin
mua acc976

290,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 14

Vàng: 4,800

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #623 - Trắng Thông Tin
mua acc976

270,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 24

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 83

Vàng

kich hoat Acc #987 - Trắng Thông Tin
mua acc976

270,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 20

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 74

Bạch Kim

kich hoat Acc #596 - Trắng Thông Tin
mua acc976

260,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 14

Vàng: 7,100

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #613 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 28

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 74

Vàng

kich hoat Acc #976 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 15

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #980 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 17

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim